Roganytt

Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Penger

Det var firmaet Rako AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 210.978 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 40.000 kroner.

Rako AS har holdt til på Ålgård og har drevet med oppføring av bygninger, strukturbetong og salg av modulbygg med mer og har hatt åtte ansatte.

Firmaet omsatte for 3,3 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 128.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 25. mars i år.