Roganytt

Mann tatt for ruskjøring

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Foto: Tore Bruland

Den 29 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. april i fjor, omkring klokken 09.20, ble han stoppet på Sola etter å ha kjørt bil mens han var påvirket av narkotiske tabletter, amfetamin og cannabis.

16. april i fjor, omkring klokken 19.30, kjørte han på nytt bil, denne gangen i Stavanger, mens han var påvirket av narkotiske tabletter.

«På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig. Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for pådømmelse etter straffeprosessloven § 248 er til stede og at slik pådømmelse ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelse», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble straffen 30 dager ubetinget fengsel og 15.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.