Roganytt

Kolliderte med autovernet i rundkjøring

Kjøretur endte med krasj og store materielle skader.

Stavanger tingrett

26-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. oktober 2020, omkring klokken 03.07, kjørte han bil i Tananger. Ifølge tiltalen gjorde han dette uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom. 26-åringen holdt for høy fart etter forholdene da han skulle ta en u-sving i rundkjøringen slik at han mistet kontroll over bilen og kjørte ut i autovernet langs veien. Det oppsto store materielle skader på bilen og begge airbagene ble utløst.

Kjøringen fant også sted mens 25-åringen var ruset på alkohol og narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av ham samme natt viste en alkoholpromille på 1,62. Blodprøven viste også at påvirkningen av narkotiske tabletter oversteg en påvirkningsgrad tilsvarende 1,2 i promille.

Sør-Rogaland tingrett kom til at mannen skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 25-åringens tilståelse. Det ble også lagt vekt på at saken var blitt svært gammel. Dermed ble han dømt til fengsel i 24 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 40.000 kroner og mistet førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake.