Roganytt

Var påvirket - hevdet at det var to måneder siden han hadde brukt marihuana

Reagerte på kjøringen da mannen skulle snu i gaten.

Foto: Tore Bruland

Den 43 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. juni i fjor kjørte en politipatrulje i Pedersgata på Storhaug. Der observerte de en bilen som forsøkte å snu i gaten. Politipatruljen reagerte på kjøringen og førerens manglende trafikkforståelse, særlig ved at bilen måtte kjøre mange ganger fram og tilbake for å snu. Patruljen signaliserte at bilen skulle stanse og fikk kontakt med føreren. En utåndingsprøve ga ikke utslag på alkohol, men patruljen fikk med bistand fra en annen patrulje tatt en spyttprøve av 43-åringen. Denne ga utslag på bruk av cannabis. Det luktet også cannabis fra bilen og patruljen fant også en mindre dose marihuana i bilens midtkonsoll.

En blodprøve tatt av ham viste at han ført bilen med en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på over 1,2.

43-åringen forklarte at det var over to måneder forut for kjøringen han for første – og eneste – gang inntok marihuana og at analyseresultat umulig kunne reflektere den reelle ruspåvirkningen til ham denne kvelden.

Denne forklaringen mente retten at den ikke kunne legge grunn og viste til at måleresultatet var høyt, at politiet registrerte lukt av cannabis fra bilen og at det ble foretatt et beslag av marihuana fra bilen hans.

Dermed kom retten til at hans skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det var ingen formildende omstendigheter og dømte ham til 21 dagers ubetinget fengsel.

Han ble også dømt til å betale en bot på 45.000 kroner og mistet førerretten i to år og to måneder. For å få denne tilbake må han også avlegge full ny førerprøve.

I tillegg ble han også dømt til å betale 2500 kroner i saksomkostninger.