Roganytt

Tatt for kjøring i hasjrus

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Jæren tingrett
Foto: Carina Johansen

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

4. juli i fjor, omkring klokken 00.45 kjørte han bil i Sandnes mens han var påvirket av cannabis.

Retten la til grunn at han hadde røykte hasj omkring ett døgn i forveien. Da han kjørte bil hadde han en kompis som passasjer, og kjørte bare en kort tur, anslagsvis i fire minutter. Han ble stanset av politiet, og tatt med til Sandnes legevakt for blodprøve.

«I bevisvurderingen har retten særlig vektlagt tiltaltes forklaring. Han har forklart seg om hyppig cannabisbruk i 2021, som endte med pågripelsen som nevnt. Han kunne røyke daglig før den tid. Han erkjenner at han har opptrådt uaktsomt med hensyn til kjøring i ruspåvirket tilstand», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på 25-åringens uforbeholdne tilståelse og dømte ham til betinget fengsel i 14 dager.

Han ble også dømt til å betale en bot på 15.000 kroner og mistet førerretten i 12 måneder. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.