Roganytt

Firma som har drevet med låser ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Brann og Rømning avd. Låsmontøren AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 441.923 kroner der 324.313 kroner er skyldig moms og 117.610 kroner er et skyldig skattekrav.

Brann og Rømning avd. Låsmontøren AS har holdt til på Hundvåg i Stavanger. Ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet i Stavanger tinghus og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Utleggsforretning er forsøkt avholdt, men intet til utlegg. Han er også sendt konkursvarsel for en klar og forfalt gjeld, uten at det har kommet reaksjon eller betaling. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 9. mars.