Roganytt

Kjørte bil mens han var ruset på kokain og amfetamin

Mann ble stoppet av politiet i kontroll.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

23. januar i fjor, omkring klokken 05.20, kjørte han bil fra Gjesdal til Sandnes til tross for at han var påvirket av narkotika.

En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket av kokain og amfetamin under kjøringen og retten la til grunn at han var påvirket tilsvarende en promille på høyere enn 0,5.

«Retten mener det er bevist at tiltalte burde ha forstått at han var ruspåvirket da han kjørte bilen, og at det derfor var uaktsomt av ham å kjøre bil. Vilkårene for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i tilståelsesdom. Retten mener vilkårene for å pådømme saken etter straffeprosessloven § 248 er oppfylt, og en slik behandlingsform ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen», heter det i dommen.

Retten kom til at han ikke skulle dømmes til forsettlig, men uaktsom ruskjøring.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han hadde kjørt en lengre strekning, at et vitne har reagert på kjøringen hans, men at det ikke er opplyst om noen konkrete faresituasjoner eller uhell. I formildende retning ble det lagt vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 30.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder regnet fra den 23. januar i fjor og må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.