Roganytt

Tatt for promille

Mann ble stoppet i kontroll.

Stavanger tinghus. Foto: Tore Bruland

Den 71 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. oktober i fjor, omkring klokken 09.13, kjørte han bil i Haugesundsgata i Stavanger mens han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av klokken 09.24 viste en promille på 0,72.

Påtalemyndigheten har foreslått at straffen skulle settes til betinget fengsel i 16 dager, og en bot på 240.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og dømt ham til betinget fengsel i 14 dager.

I forbindelse med botens størrelse opplyste 71-åringen i retten at inntekten i 2020 var ekstraordinær på grunn av svært høyt utbytte og at situasjonen i dag er en helt annen. Han oppga at han i dag har en samlet inntekt på rundt 584.000 kroner. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 73.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 14 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.