Roganytt

Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Evalo Bygg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 161.854 kroner i skyldig skatt og avgifter

Evalo Bygg AS har holdt til på Auglend i Stavanger og omsatte i 2019 for 214.000 kroner.

Innehaveren av firmaet ba om utsettelse på å betale kravet, men det ble ikke samtykket til dette.

«Skyldneren har i retten erkjent å være insolvent idet han ikke kan betale kravet og at det er ikke aktiva til å dekke kravet. Det ble den avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er også sendt varsel om konkurs. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 6l og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 9. mars.Nyeste fra Dagsavisen.no: