Roganytt

Ruskjørte slik at samboeren kunne hente bilen sin

Kvinne hadde nesten kommet hjem da hun ble stoppet av politiet

Ski  20180214.
Politibil - Svartemarje (etter engelsk Black Maria, av ukjent opprinnelse), iblant også bare kalt maje, er en kassevogn som brukes som politibil til transport av flere arrestanter samtidig.
Modellklarert til redaksjonell bruk.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Den 25 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Kjøringen fant sted 2. august 2020, omkring klokken 01.50. Forut for dette hadde hun og samboeren vært hos noen på Stokka. Der ble det tatt narkotiske tabletter og amfetamin. Om kvelden forut for kjøringen hadde 25-åringen også drukket to til tre enheter med vodka.

Hun og samboeren reiste hjem omkring klokken 23.00. Ifølge kvinnen følte hun seg edru tre til fire timer etter at hun hadde sluttet å drikke alkohol. Da hennes samboer ønsket å hente bilen sin på Stokka, og i og med hun følte at hun skyldte samboeren å kjøre gjorde hun dette, selv om hun var klar over at hun var påvirket. Tiltalte kjørte med samboeren som passasjer fra Tasta til Stokka. Tilbake fra Stokka kjørte kvinnen og samboeren i hver sin bil. Da hun var nesten hjemme ble hun stoppet av politiet og tatt med til legevakten for blodprøve.

Denne viste blant annet at hun hadde en promille på 1,04 og var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2, samt var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,2.

17. oktober 2020 kjørte hun også bil på Randabergveien uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt svært gammel uten at hun kan lastes for det.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 23 dager. Hun ble også dømt til å betale en bot på 5000 kroner og mistet førerretten i to år og tre måneder. Hun må avlegge full ny førerprøve før hun kan få denne tilbake.