Roganytt

Firma som har drevet med brannsikring har gått konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Bildet viser pengesedler. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Elo X AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1,5 millioner kroner og at selskapets aktiva har liten eller ingen verdi.

Elo X AS har holdt til i Stavanger og har drevet med innovasjon og utvikling av produkter inn mot brannsikkerhet for private hjem

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. $$ 6l og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling er berammet 1. februar neste år.