Roganytt

Kraftselskap gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

I det første halvåret i år blei det betalt rekordmykje i inkassogjeld. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Det var Dalbygda Kraftsenter AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har drevet med produksjon av elektrisk kraft og har holdt til i Skjoldastraumen i Nord-Rogaland.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 3.214.063 og at det er stor usikkerhet rundt selskapets aktiva ved at det ikke er midler til å betjene de økonomiske forpliktelsene.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. februar neste år.