Roganytt

Stjal ytterjakke, bankkort og førerkort på treningssenter

Var inne på treningssenter og forsynte seg.

Fra torsdag kan nordmenn kun gå på treningssentre i egen kommune. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Lørdag 30. januar i år, omkring klokken 18.00, var 20-åringen inne på et treningssenter i Sandnes. Der forsynte han seg med en ytterjakke, bankkort og førerkort som tilhørte en mann.

I tillegg kom retten til at han også skulle dømmes for vold. Dette ved at han 6. mars i år, omkring klokken 22.11, sammen med en annen person dyttet og dro i en gutt som befant seg på toget mot Sandnes.

Ifølge dommen mener retten at voldsutøvelsen var av beskjeden karakter.

«Retten legger imidlertid skjerpende vekt på at det er tale om uprovosert vold begått av flere, på kveldstid i det offentlige rom. Fornærmede var ung og uten kjennskap til siktede, og vitneforklaringene viser at han opplevde hendelsen som skremmende. Retten mener i utgangspunktet at forholdet tilsier en kort ubetinget fengselsstraff», heter det i dommen.

I formildende retning ble det også lagt vekt på hans unge alder og uforbeholdne tilståelse.

«Omstendighetene ved voldsutøvelsen, herunder at siktedes familie bodde trangt og det var lite å gjøre under pandemien, gir etter rettens vurdering ikke grunnlag for en betinget reaksjon», heter det i dommen.

Dermed ble straffen 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.