Roganytt

Må i fengsel for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort

Ble stoppet av politiet mens han var ute og kjørte.

Illustrasjonsfoto førerkort lappen sertifikat
Foto: Erik Holsvik

Den 31 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

4. november i år, omkring klokken 15.20, kjørte han bil på Storhaug i Stavanger uten å ha gyldig førerkort.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av anmeldelsen i saken og politiavhøret. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, ved å ha kjørt bil uten gyldig førerkort, noe han visste at han ikke hadde lov til», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 31-åringen tidligere er straffet for kjøring uten gyldig førerkort ved forelegg i 2015, 2019 og 2020, og dom i 2020 som gjaldt tre kjøringer uten gyldig førerkort.

«Det følger av Riksadvokatens rundskriv RA-2009-3 punkt 4 at ved ulovlig kjøring mer enn fire ganger skal det reageres med fengsel. Videre følger det av rettspraksis at grensen mellom betinget og ubetinget fengsel går som et utgangspunkt ved 5-6 tilfeller», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 15 dager.