Roganytt

Kroppspleiefirma ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

I det første halvåret i år blei det betalt rekordmykje i inkassogjeld. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Studio 7/26 AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 205.460 kroner i utestående gebyrer og tvangsmulkt.

Firmaet het tidligere VD beautyline AS og har holdt til i Sandnes. Studio 7/26 AS har drevet med virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære.

«Skyldneren erkjente kravet i rettsmøtet. Skyldneren erkjente de faktiske omstendighetene som innebærer insolvens og motsatte seg ikke åpning av konkurs. Retten viser også til en utleggsforretning mot skyldneren avholdt den 31.08.2021 med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 13. januar neste år.