Roganytt

Fikk bruksforbud for å ha kjørt rundt med dette hjulet

Statens vegvesen har hatt flere kontroller,

Foto: Statens vegvesen

Blant annet var det en kontrolls som fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Under kontrollen ble det skrevet ut sju kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

Alle de 92 kjøretøyene som var innom kontrollplassen fikk kontrollert om dekkutrustningen var i orden.

To kjøretøy fikk bruksforbud for store mengder is på taket.

Én fører fikk gebyr etter kjøre- og hviletidskontrollen.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud grunnet defekt sikkerhetssele.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud da reservedekket slepte i bakken.

Også onsdag hadde Statens vegvesen kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Det ble skrevet ut åtte kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

Alle de 62 kjøretøyene som var innom kontrollplassen fikk kontrollert om dekkutrustningen var i orden, av disse ble det kun skrevet ut to gebyrer for dekk under minimumskravet på 5 mm.

Et kjøretøy fikk bruksforbud for store mengder is på taket.

Én fører fikk 3000 kroner i gebyr etter kjøre- og hviletidskontrollen.

Én fører fikk 5000 kroner i gebyr for kjøring med utgått førerrett.

Onsdag hadde Statens vegvesen en mobil kontroll på Jæren.

Resultatet av denne var:

For stort overheng fra bakerste kant på kjøretøy til underkjøringshinderet førte også til tre kjøreforbud. Sjåførene måtte justere ned underkjøringshinderet før de fikk fortsette kjøringen.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på et kjøretøy. Sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før vedkommende kunne kjøre videre.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på seks kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

Det ble gitt bruksforbud på et kjøretøy som ikke overholdt forskriftsmessig merking av utstikkende gods bak på kjøretøyet.

Det ble også gitt to gebyrer for manglende dokumenter på totalt 1000 kroner.