Roganytt

Kjørte på kvinne i fotgjengerfelt

Sjåfør var uoppmerksom.

En kvinne i 70-årene er fører av bilen. Hun har ikke blitt fysisk skadd. Bildet er et illustrasjonfoto.

Den 37 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

3. november 2019, omkring klokken 03.23, kjørte han en taxi i Olav Vs gate i Stavanger

Ifølge tiltalen var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han ikke rettet tilstrekkelig oppmerksomhet mot kjøringen og den øvrige trafikk. Som følge av dette oppfattet han ikke at en kvinne var i ferd med å krysse veien foran ham i et fotgjengerfelt, og kjørte på henne.

Retten kom til at 37-åringen skulle dømmes for forholdet og at det var skjerpende at påkjørselen skjedde i et opplyst gangfelt av en yrkessjåfør I formildende retning la retten vekt på 37-åringens uforbeholdne tilståelse.

Sist, men ikke minst la retten vekt på at saken var blitt svært gammel ut at 37-åringen kan lastes for dette. Dermed ble straffen en bot på 7200 kroner.

Han ble også dømt til å betale 3044 kroner til fornærmede og 2000 kroner i saksomkostninger.