Roganytt

Kjørte med for høyt vogntog gjennom tunnel

Må betale bot for å ha kjørt gjennom tunnel.

Dalane tingrett

I utgangspunktet er sjåføren i 30-årene gitt et forelegg for forholdet. Dette har han nektet å vedta. Dermed har saken gått til Sør-Rogaland tingrett, avdeling Egersund tinghus.

Ifølge siktelsen skal han tirsdag 20. april i år på E 39 fra Vikeså i sørgående retning mot Flekkefjord, kjørte han en trekkvogn og semitrailer med kjennemerke, som hadde en total høyde som var høyere enn 4,3 meter. Dette var den høyden som var angitt på skiltet ved Brygningslandstunnelen.

Retten viste til at det ikke var tvil om at trekkvognen mannen kjørte var høyere enn 4,3 meter og at høyden på semitraileren var blitt målt til 4,52 meter.

«Tiltalte har hevdet at han ikke kjørte E 39 gjennom Brygningslandstunnelen, men kjørte Rv 44 nedover langs jærkysten til Egersund for så å ta Krossmoveien opp til E39 og svinge av sørover på E 39, for så rett etter å ha blitt stoppet ved Krossmoen kontrollstasjon», heter det i dommen.

Retten kom til at den ikke skulle feste lit til sjåførens forklaring. I den forbindelse ble det vist til en samtale han hadde hatt med en ansatt i Statens vegvesen. Der hadde han først forklart at han kom via Krossmoveien før han i ettertid innrømte og ha kjørt E 39 gjennom Brygningslandstunnelen.

Retten viste også til at ferdsskriveren på trekkvognen ble lest av og at det ikke var registrert noe stopp ved stoppskiltet før en kjører ut på E 39.

Videre viste retten til forklaringen til en annen ansatt i Statens vegvesen, som hadde ansvaret for å se om større biler som kom nordfra på E 39 og skulle inn til kontroll, ikke kjørte av mot Egersund og at større biler som kom fra Egersund og til Krossmoenkrysset ikke svingte nordover på E 39 for å unndra seg kontroll. Vedkommende forklarte i retten at han var sikker på at den trekkvogn tiltalte førte ikke kom fra Egersund.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at det å kjøre med en for høy semitrailer i en tunnel har et betydelig skadepotensial enten om semitraileren tar i taket eller om en må legge seg mer mot midten/over midten for å unngå sammenstøt med tak.

«I foreliggende tilfelle var høyden kun 22 cm over tillatt høyde og det er nok lagt inn en del sikkerhetsmarginer. Likevel representerer kjøringen et betydelig skadepotensial. Det vises til at kjøringen foregikk på E 39 som er trafikkert og tyngden/størrelsen på kjøretøyet», heter det i dommen.

Dermed ble sjåføren dømt til å betale en bot på 11.000 kroner. Han må også betale 1500 kroner i saksomkostninger.