Roganytt

Investeringsfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet med investeringsvirksomhet.

Stavanger tingrett. Foto: Tore Bruland

Det var Oboy Invest AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det er at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Oboy Invest AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret et styre som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene til stede for å tvangsoppløse selskapet.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 6. januar neste år.