Roganytt

Bemanningsfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Franklin Human Resources AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Franklin Human Resources AS har holdt til i Business Center Stavanger i Reidar Berges gate og har drevet med personalutleie og rekrutteringsoppdrag, primært rettet mot boring- og brønnserviceområdet.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 6,4 millioner kroner og at selskapets aktiva har en verdi på 3,6 millioner kroner. I retten ble det også opplyst at virksomheten har vært igangværende og at firmaet har hatt 16 ansatte.

Franklin Human Resources AS omsatte for 18,9 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et resultat på 74.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 1. februar neste år.