Roganytt

18-åring tatt for promillekjøring

Ble stoppet av politiet.

Illustrasjonsfoto.

19-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

Onsdag 23. juni i år, omkring klokken 04.40 kjørte han bil på Auglend i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol. På denne tiden var han 18 år gammel.

En blodprøve tatt av ham klokken 05.45 viste en promille på 1,25.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og analyseresultatet fra Oslo universitetssykehus datert 08.07.2021, som viser at siktede hadde den promille som er oppgitt i siktelsen. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet i det minste uaktsomt», heter det i dommen.

Retten kom ikke til at det var noen skjerpende forhold ved selve kjøringen og viste til at den fant sted på natten og over en kort strekning. Samtidig ble det også lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager og 10.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve.