Roganytt

Brukte mobilen – må ut med 10.000 kroner

Kvinnen ble stoppet av politiet mens hun var ute og kjørte.

Foto: Tore Bruland

Den 61 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

29. mars i år, omkring klokken 14.10, ble hun stoppet av politiet for å ha brukt mobiltelefonen mens hun kjørte.

Politiet mistenkte henne også for å ha kjørt mens hun var ruset på tabletter. En blodprøve tatt av henne klokken 14.50 samme dag viste at hun var påvirket av tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at påvirkningsgraden oversteg det som er foreskrevet av lege og at 61-åringen har handlet uaktsomt. Når det gjaldt bruken av mobiltelefonen kom retten til at hun hadde handlet forsettlig.

Straffen ble fengsel i 24 dager og 10.000 kroner i bot. Hun mistet også førerretten i to år regnet fra den 29. mars i år og må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.