Roganytt

Morselskap gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det blir stadig mindre vanleg å bruke kontantar her til lands. No er det umogleg å setje inn kontantar på bankkontoen sin i 20 norske kommunar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Larsi AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Larsi AS er morselskapet til firmaet West Office AS som gikk konkurs tidligere i sommer.

West Office AS var et landsdekkende firma, med hovedkontor i Stavanger, som siden 1996 har levert kontorrekvisita, HMS, reklame og profileringsprodukter til det norske markedet, blant annet til skoler og barnehager. Dette firmaet omsatte for 20,7 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 155.000 kroner.

Når det gjelder Larsi AS kom retten til følgende:

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 20. januar neste år.