Roganytt

Tatt i 102 km/t i 60-sone – mistet førerkortet

Tråkket ganske så hardt på gasspedalen.

Kristiansand  20181113.
Eksteriør av politibiler. 
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Den 40 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

30. september i år, omkring klokken 11.10, kjørte han bil på Tengesdalsvegen i Bjerkreim. Her ble farten hans målt til 102 km/t til tross for at fartsgrensen på stedet er 60 km/t.

«Riktigheten av tilståelsen underbygges av øvrige bevis i saken, inkludert opplysningene i anmeldelsen og laserlogg som viser at siktedes fart ble målt til 102 kilometer i timen i 60-sonen. Retten mener på denne bakgrunn at siktede med vilje har forholdt seg som beskrevet i siktelsen. Vilkårene for å pådømme saken etter straffeprosessloven § 248 er til stede og retten mener slik pådømmelse ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at fartsovertredelsen fant sted i forbindelse med en forbikjøring av to biler på en lang og oversiktlig strekning, og at etter dette fant sted la 40-åringen seg inn i riktig kjørefelt og reduserte hastigheten betraktelig. Retten la også vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Etter en samlet vurdering kom retten til at 40-åringen skulle dømmes til betinget fengsel i 15 dager, samt en bot på 13.000 kroner.

Han mistet også førerretten i ni måneder og må avlegge delvis førerprøve på nytt for å få denne tilbake.