Roganytt

Firma betalte ikke tvangsmulkt – ble slått konkurs av Skatteetaten

Gjorde ikke opp gjelden.

I det første halvåret i år blei det betalt rekordmykje i inkassogjeld. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Amr Norway lnvestment Limited, som er innehaver av Amr Investment, ble slått konkurs.

Firmaet har holdt til på Klepp og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på til sammen 110.094 kroner i utestående tvangsmulkt.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Det er avholdt utleggsforretning den 14. september 202I utenat det ble oppnådd dekning for kravet. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 20. januar neste år.