Roganytt

Firma som har drevet med frakt ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at en 33 år gammel kvinne fra Stavanger ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 533.926 kroner i forfalt merverdiavgift.

Kvinnen har drevet et enkeltpersonforetak, som har drevet med frakt, og opplyste i retten at hun erkjentet å skylde det aktuelle beløpet.

Hun erkjente også å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det er avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven§60, jf.§§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 21. januar neste år.