Roganytt

Satt og sov i bilen

Tok bilen og kjørte hjem fra fest.

Dalane tingrett

Den 31 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Egersund tinghus.

Der forklarte han at han hadde vært på besøk hos en ekskollega og venninne på Nærbø, at han skulle på fest etterpå og at han kjøpte øl på veien. Han forklarte også at han drakk først på festen og at han drakk øl, vin og en shot. Ifølge 31-åringen husket han husker ikke å ha satt seg i bilen, at han kviknet til på vei hjem og innså at han hadde gjort et dumt valg. Han fant ut da at han skulle stoppe bilen, og mener han stoppet bilen i busslommen. Etter dette så sovnet han, og sov til han ble vekket av politiet.

Kjøringen fant sted i Egersund lørdag 25. september i år kort tid forut for klokken 05.30. En blodprøve tatt av ham samme dag klokken 06.25 viste en promille på 1,85.

Retten la til grunn at han satt og sov med motoren i gang da politiet kom. Retten kom også til at kjøreturen endte med at 31-åringen kolliderte med autovernet, og at grunnen til at han ikke husker dette er noe som trolig skyldes beruselsesgraden.

«Når det gjelder omstendigheter ved selve kjøringen, så legger retten i skjerpende retning vekt på den høye promillen og at kjøreturen endte med kollisjon i autovernet. På bakgrunn av siktedes promillenivå kunne imidlertid utfallet fort ha blitt mer alvorlig. Føreren utsetter både seg selv og andre for betydelig fare, og dette må etter rettens syn reflekteres ved straffeutmålingen», heter det i dommen.

Samtidig fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse og straffen ble ubetinget fengsel i 24 dager.

Han ble også dømt til å betale en bot på 48.000 kroner og mistet førerretten i to år. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.