Roganytt

Hadde en gjeld på 956.003 kroner – slått konkurs

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 51 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 956.003 kroner i skyldig moms og skatt.

51-åringen har drevet et enkeltpersonforetak som har drevet med transport. Han møtte ikke til rettsmøtet i Sandnes tinghus og huseier, der 51-åringen bor, har opplyst at han tror at han har flyttet til Polen.

I kjennelsen kommer det fram at rettsmøtet varte i ti minutter og konklusjonen var følgende:

«Saksøkte har ikke møtt. Det ble den 04.11.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren uten tilfredsstillende dekning. Det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 17. januar neste år.Nyeste fra Dagsavisen.no: