Roganytt

Butikk på kjøpesenter gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

I det første halvåret i år blei det betalt rekordmykje i inkassogjeld. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Det var Tasta Kiosk og Spill AS som mandag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Mix-kiosken har holdt til på Tasta Senter og omsatte for litt over 2,1 millioner kroner i 2020. Tasta Kiosk og Spill AS fikk et negativt resultat på 14.000 kroner samme år.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 6. januar neste år.