Roganytt

Butikk som har solgt elektronikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Elektronikk Skandinavia AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

Elektronikk Skandinavia AS har stått bak nettbutikken Enavia som blant annet har drevet med salg av elektronikk som robotstøvsugere.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er 850.715 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 347.797 kroner. Firmaet har hatt tre ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 21. desember i år.