Roganytt

Fikk bruksforbud for å ha kjørt rundt med denne lasten

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet feilmontert underkjøringshinder på grunn av vekselflak.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. To sjåfører fikk gebyr grunnet manglende pauser. En sjåfør med aktivt brudd fikk kjøreforbud og måte hvile på stedet. Fem sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet pauser, døgnhvil og kjøretid.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

To kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig sikt.

Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet bredde.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på tre kjøretøy. Manglene gikk ut på sprukket front rute, defekt speil, uleselig kjennemerke og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.