Roganytt

Kaffested slått konkurs av Skatteetaten

Gjorde ikke opp gjelden.

Norsk økonomi vil gå bra framover, men ikke være helt tilbake til normalen på flere år.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Radikal Roasters AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 325.115 kroner der skyldig moms utgjør 98.305 kroner, mens skattekravet som omfatter blant annet utleggstrekk, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift utgjør 226.810 kroner.

Radikal Roasters AS har drevet med kaffebrenning og har også servert mat i Hillevågsveien i Stavanger.

Ingen fra Radikals Roasters AS møtte i rettsmøtet i Stavanger tinghus, og det forelå ikke informasjon om gyldig fravær.

«Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er lovlig forkynt for skyldneren. Saksøkte har som nevnt ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og denne kan legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og jfr. så vel 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 14. januar neste år.