Roganytt

Rådgivningsfirma gikk konkurs

Betalingsvanskene var ikke av forbigående art.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Green & Capital Solutions AS som var i Stavanger tinghus og meldte oppbud.

Firmaet har holdt til i Stavanger og har drevet med bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. januar neste år.