Roganytt

Byggefirma ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden innen fristen de fikk.

Det blir stadig mindre vanleg å bruke kontantar her til lands. No er det umogleg å setje inn kontantar på bankkontoen sin i 20 norske kommunar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at en 50 år gammel kvinne ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på I. 327.504 kroner i skyldig moms og arbeidsgiveravgift.

Kvinnen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak. Firmaet har hatt ti ansatte.

Skyldneren viste til at flere beløp var betalt i løpet av siste måned, og opplyste at selskapet er i stand til å gjøre opp for seg, men trenger tre måneders nedbetalingstid.

Fra Skatteetaten ble det ikke akseptert en så lang nedbetaling, men maks to uker. Uansett var det også et krav å vite konkret hvorfra og når pengene kom, men også slik at det ble påvist at det var rimelig sikkert at pengene kom.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det som kravet lyder på. Skyldneren har per i dag – eller i løpet av 1 eller 2 uker ikke mulighet til å betale skyldig beløp. Det er også avholdt utleggsforretning 28. juli 2021 hos skyldner, uten at det var noe å ta utlegg i. Det ble riktignok opplyst om noen biler som var registrert på skyldner, men disse antas ikke å ha nevneverdig verdi. Det er ikke betryggende sikkerhet for kravet. Framgangsmåten i konkursloven $ 62 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. januar neste år.