Roganytt

Ble stoppet med overlast og utslitte dekk

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen fant sted ved Sokn kontrollstasjon på E 39 fredag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Alle kjøretøy som var inne på kontrollplassen ble kontrollert for vekt. Tre vogntog fikk til sammen 14.050 kroner i gebyr for overlast. Sjåførene fikk pålegg om å avlaste for å komme ned til lovlig vekt før videre kjøring.

Tre vogntog ble stoppet med flere utslitte dekk, der kravet er fem millimeter mønsterdybde. Ett norsk vogntog hadde tre utslitte dekk og fikk gebyr på 6000 kroner, mens to utenlandske vogntog hadde fire dekk som var utslitt. Disse fikk til sammen 8000 kroner i gebyr.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Resultat ble mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Under trafikkontrollen ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last. En varebil fikk kjøreforbud på grunn av overlast. Det var 200 kilo over den lovlige vekten som har registrert for. Sjåføren måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.

Det ble også et gebyr på 500 kroner for manglende dokument.