Roganytt

Må betale 45.000 kroner i gebyr for overlast

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Alle kjøretøy som var inne på kontrollplassen ble kontrollert for vekt. Ett kjøretøy fikk gebyr for overlast. Drivaksel på dette kjøretøyet veide 17.700 kilo, noe som var 6200 kilo over den tillatte maksgrensen på 11.500 kilo.

Overlasten var et direkte resultat av at lastebilen, som hadde tre aksler, kjørte med løfteaksel hevet. Sjåføren måtte betale et gebyr på 45.000 kroner, og fikk pålegg om å senke løfteakselen før vedkommende fikk fortsette.

Én lastebil som kjørte med slitedekk, mønsterdybde under lovlig minimum. Føreren fikk teknisk mangel og fire dekkgebyr på totalt 8000 kroner.

Én spesialtransport ble ilagt bruksforbud på grunn av merking for bred last. Sjåførene måtte merkes med sidemarkering bak, før de kunne få kjøre videre.

Den tekniske tilstanden kontrollen avdekket mangler på seks kjøretøy. Manglene gikk ut på bremse, dekkskade og defekt lys. Sjåførene fikk mangellapp for utbedring av feilene.

I tillegg til kontroll av tunge kjøretøy er det utført 24 forenklede kontroller for varebiler og personbiler. Det vil si visuell utvendig kontroll av kjøretøyet. En varebil fikk kjøreforbud på grunn av overlast. Det var 200 kilo over den lovlige vekten som bilen ble registrert for. sjåføren måtte laste av før videre kjøring.

Det ble også fem gebyrer på 2500 kroner for manglende dokumenter.

Nyeste fra Dagsavisen.no: