Roganytt

Må punge ut for å ha kjørt med dette på kjennemerket sitt

Statens vegvsesen har hatt kontroll.

Statens vegvesen hadde torsdag en mobil kontroll på Forus.

Resultatet var følgende:

Én fører fikk 3000 kr i gebyr for å kjøre med svarte klister på kjennemerket sitt.

Én fører fikk bruksforbud grunnet stor støy fra motorsykkelen, føreren hadde fjernet DB-Killeren fra eksosen og må nå vise kjøretøyet for teknisk kontroll hos Statens vegvesen.

Transport av farlig gods fikk bruksforbud på grunn av mangler med det personlige verneutstyret, avsenderen av godset blir i tillegg anmeldt for manglende dokumentasjon på godset.

Én fører blir anmeldt for kjøring med defekte bremselys på tilhengeren.

To vogntog fikk bruksforbud og overlastgebyr da de var tyngre enn tillatt.

Én fører blir anmeldt for kjøring med utgått førerrett.

Det ble gitt tre bruksforbud på manglende sikring av gods.

Det ble skrevet ut 19 kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.


Nyeste fra Dagsavisen.no: