Roganytt

Frisørsalong gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det blir stadig mindre vanleg å bruke kontantar her til lands. No er det umogleg å setje inn kontantar på bankkontoen sin i 20 norske kommunar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Eristar AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud. Firmaet har drevet en frisørsalong i Søregata i Stavanger.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. $$ 6 log 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 23. desember.