Roganytt

Følte seg ikke så veldig ruset da hun kjørte av gårde

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Innbrudd

Den 46 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse.

Kvinnen forklarte at hun 22. april i år fikk tilbud om å låne en bil. Hun skulle treffe en mann og kjørte derfor fra Tasta til en butikk på Storhaug. Hun følte seg ikke så veldig ruset. Hun hadde tatt diazepam dagen før og amfetamin samme dag, og hun antar at amfetaminet er grunnen til at hun ikke følte seg så ruset.

Kvinnen ble stoppet i Haugesundsgata omkring klokken 19.00. Blodprøve tatt av henne kort tid senere viste at hun var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at hun er dømt for ruskjøring to ganger i 2016 og én gang i 2017.

Retten kom også til at hun skulle dømmes for ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort, samt for nasking fra en butikk i Klubbgata i Stavanger.

Dermed ble straffen 90 dagers ubetinget fengsel og en bot på 5000 kroner.