Roganytt

Kjørte rundt med 48 gram amfetamin i bilen

Ble stoppet av politiet med narkotika i bilen.

Illustrasjonsfoto

Den 44 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

5. desember i fjor, omkring klokken 16.45, var 44-åringen i Jærvegen på Klepp. I bilen hans fant politiet 48,26 gram amfetamin. Noe senere på dagen ble det også funnet 1,4 gram cannabis og 1,5 cl GHB i mannens bolig i Sandnes.

44-åringen er domfelt for tilsvarende forhold flere ganger tidligere.

«Det er oppbevaringen av amfetaminet som ble beslaglagt i siktedes kjøretøy, som er styrende for straffen i dette tilfellet. Siktede befatning med hasj og GHB som nevnt i siktelsen, får ingen selvstendig betydning straffeutmålingen, men utgjør et skjerpende moment ved rettens vurdering», heter det i dommen.

Retten fant det også skjerpende at amfetaminet var ment for videresalg. Samtidig ble det lagt vekt på 44-åringens uforbeholdne tilståelse og at amfetaminet hadde nokså lav styrkegrad.

Etter en samlet vurdering kom retten til at 44-åringen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 90 dager der han får fradrag for to dager i varetekt.

«Retten har vurdert, men kan ikke se at det er grunnlag for å idømme verken deldom eller samfunnsstraff. Siktede er ikke i noen rehabiliteringssituasjon og det foreligger ingen særlige grunner», heter det i dommen.