Roganytt

Frisør slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det blir stadig mindre vanleg å bruke kontantar her til lands. No er det umogleg å setje inn kontantar på bankkontoen sin i 20 norske kommunar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at en 31 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 396.844 kroner fordelt på merverdiavgift med kr 138.686 kroner og arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt på 257.948 kroner.

31-åringen har drevet en frisørsalong i Stavanger som en enkeltpersonforetak. Han har forsøkt å få en nedbetalingsavtale med Skatteetaten, men har fått avslag for dette.

«Retten legger til grunn at Skatteetaten har forfalte krav mot 31-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den avholdt utleggsforretning mot skyldneren den 24.08.2021 med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten har også oppfattet at 31-åringen slik at han erkjenner å være insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Mangnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. desember.