Roganytt

Forklarte at hun trykket litt for hardt på gassen

Ble stoppet av politiet etter at hun hadde kjørt for fort.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

Den 24 år gamle kvinnen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble avholdt i Sandnes tinghus. Det førte til at retten bestemte at rettssaken skulle gå til tross for at hun ikke var til stede.

12. august 2020, klokken 21.17, kjørte 24-åringen bil på Øksnevadvegen. Her ble farten hennes målt til 86 kilometer i timen i 60-sone.

Kvinnen har erkjent straffskyld i en forklaring hun har gitt til politiet. I denne forklarte hun at hun trykket litt hardt på gassen og at hun visste at hun var i en 60-sone.

Aktor la ned påstand om at kvinnen dømmes i samsvar med forelegget til å betale en bot på 12.600 kroner, subsidiært fengsel i 25 dager. Det ble videre nedlagt påstand om at kvinnen idømmes tap av førerrett i tre måneder, og til å dekke sakskostnadene til det offentlige.

I formildende retning la retten vekt på at kvinnen har erkjent forholdet. Retten viste også til at saken var blitt svært gammel og har vært inaktiv hos påtalemyndigheten i omkring ni måneder uten at 24-åringen kan lastes for dette.

Dermed ble hun dømt til å betale en bot på 11.500 kroner, subsidiært fengsel i 23 dager.

Videre kom retten til at hun skulle miste førerretten i tre måneder, at tapsperioden anses som utholdt og at hun må betale 3000 kroner i saksomkostninger.