Roganytt

Fører ble anmeldt på stedet for dårlig sikring av 27.991 kilo stål

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen fant på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To transporter av farlig gods fikk bruksforbud på grunn av mangler med det personlige verneutstyret.

Ett vogntog fikk bruksforbud da deler av bremsesystemet manglet (skive og calipper).

En kabotasjetransport fikk bruksforbud grunnet manglende dokumentasjon på internasjonal last inn i landet, føreren av transporten ble anmeldt på stedet for svært dårlig sikring av 27.991 kg med stål.

To førere fikk bruksforbud da de hadde sikthindrende gjenstander i synsfeltet (kaffebord).

Én fører fikk 3000 kroner i gebyr for brudd på kjøre- og hviletiden og arbeidsgiver fikk et gebyr på 6000 kroner for samme forhold.

Det ble gitt ut tre bruksforbud på manglende sikring av gods.

Det ble skrevet ut 14 kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

321 kjøretøy ble kontrollert for vekt og lastesikring med alt i orden.