Roganytt

Kjørte pirattaxi

Ble dømt til å betale bot på 12.000 kroner.

Søndag 31. mai 2020 omkring kl. 01.50 ble en 35 år gammel mann stoppet av politiet. Han skulle da kjøre to kvinner og en mann fra Buøy til den ene kvinnens hjem.

Ifølge en av kvinnene hadde hun etter midnatt den 31. mai 2020 avtalt med tiltalte via facebookgruppen «Kompiskjøring i Stavanger og Sandnes» kjøring mot vederlag, 200 kroner. Beløpet skulle betales ved kjøreturens slutt.

Tiltalte hentet henne og to andre på Buøy og skulle kjøre dem til bopel. I Kannik så de at politiet ved bruk av blålyset signaliserte at de ønsket at bilen skulle stanse.

Glemte navnene

«Tiltalte hadde da sagt til dem at de måtte si til politiet at de kjente hverandre, og derfor sa tiltalte hva han het og ba de oppgi hva de het. Men da politiet kom bort til dem husket tiltalte verken navnet til passasjerene eller passasjerene navnet til tiltalte», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Kvinnen og de andre passasjerene sa også til politiet at de ikke kjente tiltalte. Etter at tiltalte hadde kjørt fra stedet sto passasjerene fortsatt igjen og snakket med politiet. Mens dette pågikk ringte tiltalte til kvinnen, men hun tok ikke telefonen. Politiet tok bilde av det tapte anropet. Dette bildet og kvinnens bestilling av tiltalte til kjøreturen ble dokumentert.

«Retten finner det således bevist at tiltalte har kjørt «pirattaxi». Retten finner det etter dette bevist at tiltalte har forholdt seg slik det framgår av det ikke vedtatte forelegget. Retten finner det også bevist at tiltalte handlet med forsett. Både de subjektive og objektive vilkårene for straff er oppfylt», heter det i dommen.

35-åringen fikk i utgangspunktet er forelegg for kjøringen på 10.000 kroner. Dette har han nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken har gått til retten.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 12.000 kroner og at han også må betale 2000 kroner i saksomkostninger.
Mer fra Dagsavisen