Roganytt

Byggefirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at byggefirmaet Trestein Sandnes AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 929.284 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Trestein Sandnes AS har holdt til på Figgjo og omsatte i 2019 for nesten 1,6 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 571.000 kroner.

«Saksøkte har ikke møtt til behandlingen av konkursbegjæringen. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Utleggsforretning den 10. september 2021 avdekket intet til utlegg, og ifølge konkursloven § 62 kan det dermed legges til grunn at selskapet er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 2. desember.