Roganytt

21-åring lurte folk, igjen

Mann fikk folk til å betale seg penger.

Stavanger tingrett

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

I perioden fra 18. februar til 24. juni i år fikk han ti personer til å betale seg penger for ting han ikke hadde eller ikke hadde til hensikt å sende dem.

I hovedsak var det snakk om et grafikkort 21-åringen har hatt for salg. Beløpene for hvert enkelt bedrageri ligger i sjiktet 700 til 2398 kroner. Den samlede verdien av bedrageriene er 19.248 kroner.

«Siktede ble ved Sør-Rogaland tingretts dom av 17. juni 2021 idømt 18 dager betinget fengsel for lignende internettbedragerier. Alle forholdene, med unntak av siktelsens bokstav j, ble begått før domstidspunktet, og kunne dermed ha blitt pådømt samtidig. Forholdet i siktelsens bokstav j ble begått seks dager etter at dommen ble forkynt for siktede», heter det i dommen.

Retten kom til at det var skjerpende at 21-åringen hadde foretatt et nytt bedrageri like etter at han fikk forkynt den tidligere dommen.

«Dette viser at siktede ikke tok innover seg alvoret ved den tidligere betingede dommen», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle ha 20 prosent rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 40 dager som er en fellesstraff med den tidligere dommen.

I tillegg ble han dømt til å betale erstatning til de ti fornærmede i saken.