Roganytt

Matsted på kjøpesenter gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Nær 358.000 nordmenn har fått utbetalt noe over 2,1 milliarder kroner i feriepenger for dagpenger. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Quality Food AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 304.905 kroner i skyldig skatt og arbeidsgiveravgift.

Quality Food AS har holdt til på Maxi Sandnes og i retten kom det fram at skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren 304.905 kroner. Skyldneren opplyste at selskapet ikke har noen eiendeler av betydning og anslo selskapets samlede gjeld til omtrent 500.000 kroner. Virksomheten er innstilt og har ingen ansatte. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Den 25. august 2021 ble det holdt utleggsforretning hos skyldner uten at tilstrekkelig dekning ble oppnådd. På bakgrunn av opplysninger om skyldnerens økonomi er det ikke grunn til å tro at han kan gjøre opp sin gjeld. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. § 61 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 26. november.