Roganytt

Mann sovnet i baren

Ble forbannet da han ble vekket og fikk beskjed om å gå.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

Den 65 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalen da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

17. juli i år dro han til et utested på Bryne. Enten var han beruset eller så ble han svært beruset på utestedet, og da det hadde blitt søndag 18. juli hadde han sovnet på stolen han satt i ved baren.

Dørvakten på stedet fikk beskjed av daglig leder på stedet om å be 65-åringen forlate stedet. Dørvakten vekket 65-åringen som ble aggressiv da han fikk beskjed om å gå. Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at 65-åringen da slo fornærmede i ansiktet to ganger. Det første slaget var så vidt nær fornærmede, mens det andre traff ham hardt i kjeven.

65-åringen ble deretter tatt med utenfor, og gikk fra stedet. Daglig leder på utestedet hadde allerede varslet politiet.

I forbindelse med bevisvurderingen kom retten til at de skulle legge forklaringene til de to ansatte på stedet til grunn.

65-åringen har forklart at han var på stedet, men har ikke husket noe av hendelsen.

«Retten finner det utvilsomt at tiltalte har gjort det han er tiltalt for. Det ligger allerede i handlingene at tiltalte har handlet med forsett som dekker gjerningsbeskrivelsen», heter det i dommen.

Samlet sett mente retten at straffen bør settes til ubetinget fengsel i 30 dager, som er i tråd med aktors påstand – og at dette er i alle fall ikke for strengt.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes til å betale 3500 kroner i saksomkostninger.