Roganytt

Transportfirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det blir stadig mindre vanleg å bruke kontantar her til lands. No er det umogleg å setje inn kontantar på bankkontoen sin i 20 norske kommunar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Norvestment AS ble slått konkurs. Firmaet har holdt til i Sandnes og har drevet med transport.

Bakgrunnen for det var et krav på 763.763 kroner i skyldig skatt og merverdiavgift.

Norvestment AS omsatte for nesten 1,8 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et resultat på 204.000 kroner.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren kr 763.763 kroner. Skyldneren opplyste at hans eiendeler vesentlig består i noen kjøretøy og en tilhenger, i tillegg har selskapet fordringer på rundt anslagsvis kr 120-125.000 kroner. I tillegg til gjelden til skatteetaten har selskapet også en samlet gjeld på kr 528.000 kroner. Virksomheten er igangværende. Antall ansatte er tre. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for», heter det i kjennelsen.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at Norvestment AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 29. november.