Roganytt

Møbelbutikk slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Selly Home AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 1.185.981 kroner i skyldig moms.

Selly Home AS har solgt møbler på nettet og har også hatt en butikk på Jærhagen i Klepp.

Styreleder i firmaet forklarte følgende i rettsmøtet som ble holdt i Sandnes tinghus:

«Før koronapandemien var det god omsetning og vi solgte masse produkter. Firmaet gikk bra og hadde begynt å komme inn på det finske, danske og svenske markedet. Vi betalte moms og alt skulle betales. Vi måtte ansette flere folk og anskaffe firmabiler. Vi var ca. 15 ansatte. Så kom koronarestriksjonene. Vi måtte permittere ansatte og si opp ansatte. Fordi grensene ble stengt så ble det problemer med å komme seg inn og ut av Norge, og det var problematisk for selskapet med tanke på import og eksport av varer. Vi fikk flere og flere kunder og bestillinger, men manglet varer. Flere kunder kansellerte sine bestillinger og vi måtte tilbakebetale til dem. Vi måtte også betale faste utgifter mv.  Situasjonen i dag er at vi prøver å begrense tilstedeværelse på noen markeder, og prøver å betale det vi skylder. Vi prøver å optimalisere driften og begrenser utgiftene våre, og prøver å betale krav hos oss»

Selly Home AS omsatte i 2019 for litt over tre millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på litt over 1,3 millioner kroner før skatt.

I retten ba også firmaet om å få en nedbetalingsavtale med Skatteetaten.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Den 15. juli 2021 ble det holdt utleggsforretning hos skyldner uten at det ble oppnådd tilstrekkelig dekning for utestående krav.

«Skyldner gjorde gjeldende at betalingsproblemene er av forbigående art. Retten er ikke enig i dette. Betalingsproblemer anses å være av forbigående art dersom gjelden kan gjøres opp innen forholdsvis kort tid, dvs. maks et par måneder. På bakgrunn av opplysninger som framkom i rettsmøtet om skyldnerens økonomi er det ikke grunn til å tro at skyldner kan gjøre opp gjelden i løpet av de neste ukene eller månedene. Retten mener etter dette at betalingsproblemene ikke er av forbigående art og at skyldneren dermed er insolvent, jf. § 61», heter det i kjennelsen.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.